Nhạc: NGÀN THU THƯƠNG NHỚ MẸ
Thơ : Chúc Anh.
Nhạc : Mẹ tôi - Guitar : Vô Thường.
Thực hiện PPS : Bùi Phương.