User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tạ Ơn Chúa Muôn Đời & Thu Vàng & Tiếng Dân Chài (Video)
*****
1- Video Nhạc : TẠ ƠN CHÚA MUÔN ĐỜI (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
4285 1 TaOnChuaMuonDoiThuCuc

1- Video Nhạc : TẠ ƠN CHÚA MUÔN ĐỜI (Lm. Nguyễn Văn Tuyên)
Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trình bày: Đình Khôi và ban họp ca
PPS: Hương Hoài Điệp

*****
2- Video nhạc : THU VÀNG (Cung Tiến)
4285 2 ThuVangThuCuc

2- Video nhạc : THU VÀNG (Cung Tiến)
Sáng tác: Cung Tiến
Ca sĩ: Hồng Nhung
PPS: Hương Hoài Điệp

*****
3- Video nhạc :TIẾNG DÂN CHÀI (Phạm Đình Chương)
4285 3 TiengDanChaiThuCuc

3- Video nhạc :TIẾNG DÂN CHÀI (Phạm Đình Chương)
Sáng tác: Phạm Đình Chương
Ca sĩ: Đức Tuấn
PPS: Hương Hoài Điệp