User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

alt
 
Ban Văn Phòng gồm có ba nhân viên:Một thư ký đánh máy, một thư ký văn phòng và một thư ký kiên Y Tá của Trường
Công việc nhiều phen rộn rập tới, song nếu 5giờ30 chưa xong, mọi người đều sẳn sàng làm thêm tới 6giờ 30 vì ngày mai còn thêm việc mới.

Vòng từ trái sang phải: Ộng Trần Văn Bé, Nguyễn Văn Reng, Dương Thanh Hương, Nguyễn Thị Dậu.Hồ Văn Chính
Vĩnh Long