User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Con ngồi nhớ câu ca dao,
Mẹ ru con ngủ năm nào yêu thương.
Ngày còn tần tảo ruộng nương,
Mẹ mang câu hát vương vương trong lòng.


Còn đâu hương lửa mặn nồng,
Mẹ riêng một gánh một gồng chở che.
"Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé , bỏ bè con thơ."


Đời mẹ còn mãi đợi chờ,
Long đong mẹ phải nương nhờ gió sương.
" Trồng trầu thì phải khai mương,
Làm trai hai vợ, phải thương cho đồng."


Mẹ còn trăn trở vì chồng,
Vì con mẹ phải phòng không một mình.
Vu lan con gởi tâm tình,
Suốt đời ghi nhớ bóng hình mẹ yêu!
3769 CaDaoCuaMeVanHa
Vu Lan buồn, Doraville, GA 2005
Vân Hà