User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

Thơ: Valentine by Ruth Gillis

         Lê Ngọc Trùng Dương phiên dịch

Design Thơ Tranh: Lợi Trần