User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chợt Nhận Ra Mình & Ru Người Mái Tóc Cài Trâm Tình Sầu
***
1-Thơ Tranh : CHỢT NHẬN RA MÌNH (Trầm Vân)
3823 1 ChotNhanRaMinhTV TM

Designed by Trầm Miên


***
2-Thơ Tranh : RU NGƯỜI MÁI TÓC CÀI TRÂM TÌNH SẦU (Trầm Vân)
3823 2 RuNguoiMaiTocTV TM

Designed by Trầm Miên