User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Quốc Hận 30-4 & Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận 30-04-75
***
1- Quốc Hận 30-4
Quốc Hận mang hoài nỗi đắng cay?
Ba mươi tháng ấy lệ rơi đầy
Tang thương đất Mẹ, đời ly tán
Tủi nhục quê Cha, kiếp đọa đày
Đất khách tha hương sầu hận tủi
Quê người lưu lạc khóc thương vay
Nghìn năm lịch sử còn ghi dấu
Nước Việt ta sao mãi thế này ???

Xa cách vẫn hoài nhớ cố hương
Tháng Tư lại đến gợi thêm buồn
Quê nhà đau khổ, buồn ly biệt
Đất khách sầu dâng, nỗi đoạn trường
Tổ Quốc lầm than do lũ Cộng
Non sông rách nát bởi vô lương
Ngày nào quỷ dữ còn cai trị
Vận Nước điêu linh mãi mãi còn ...?

Việt Cộng lũ hèn hãy tránh ra
Để toàn dân Việt trả thù nhà
Phạm Đồng chữ ký còn ghi dấu
Phú Trọng thi hành nét bút sa
Đất Nước lầm than vì giặc cướp
Quê hương tủi nhục bởi tà ma
Trời cao có thấu xin người hãy
Dẹp bọn vô thần lũ Cộng ta

Lũ Cộng sống chi để hại người ?
Dân tình khóc hận mãi chưa nguôi
Đất đai bây cướp dân than oán
Nước Việt cầm quyền rách tả tơi
Tổ Quốc đau thương vì lũ Cộng
Giang San nghèo đói bởi theo ngươi
Cầu xin Thượng Ðế ban ơn phước
Tổ Quốc mai sau rạng sáng ngời

Lũ Cộng nhà ngươi chỉ giỏi tài
Bắt người yêu Nước để ra oai
Hưng vong Tổ Quốc giờ điêu đứng
Đất Nước lầm than bởi lũ bây
Một thoáng qua mau tan giấc mộng
Trăm năm phút chốc trắng bàn tay
Giặc Tàu xâm lấn bây câm nín
Ta tiếc Quê Nhà chẳng gặp may
3734 1 QuocHan30 04 1
Nguyễn Vạn Thắng
***
2-Video :Tưởng Niệm Quốc Hận 30-04-75
3735 TuongNiemQH

Video : TƯỞNG NIỆM 45 NĂM QUỐC HẬN 30-04-75
Thực Hiện : Thinh Tran
Nguồn : Internet.