User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nghiệp Chướng & Let’s Vote For Him
***
I-Thơ: NGHIỆP CHƯỚNG (V.Liem)

Ta đã làm gì nên nghiệp chướng?
Trời đày xuống thế để làm thơ.
Viết cho thiên hạ quên phiền muộn,
Đánh thức người say lúc dật dờ.

Cay đắng cuộc đời – thơ cũng đắng,
Lệ nhòa chảy xuống đọng thành thơ.
Chập chờn giấc ngủ – thơ chưa lắng,
Thơ thẩn – nguồn thơ cũng thẩn thờ.

Nghiệp chướng vẫn còn đeo đuổi mãi,
Như đời chồng chất mấy mươi năm.
Cái thân khô kiệt – thơ còn chảy,
Nghĩ ghét thân ta vướng nghiệp tằm.

Ta có khối tình si bất tận,
Yêu nàng từ lúc mới nằm nôi.
Dẫu xa nghìn dặm còn vương vấn,
Thơ mãi nghìn năm chữa cạn lời!

Nàng đẹp đã đành – tên cũng đẹp!
Đêm ngày gọi mãi tiếng Việt Nam.
Nguồn thơ nung nấu như gang thép,
Thơ nhỏ từ dòng lệ sử sanh.

Mực cạn, bút cùn – thơ réo gọi,
Tương tư mấy kiếp cũng chưa tàn!
Ta đi phiêu bạt ba nghìn cõi,
Thương nhớ âm thầm lệ chứa chan.
3839 1 NghiepChuongVLiem
(Đức phố, 11-01-1993)
Vĩnh Liêm

***
II-A-LET'S VOTE FOR HIM (VLiem)
3839 2 VoteFrTrumpVLiem
Let’s vote for him
November 3
He always did good things
He was not afraid of deterrence
He ate right and tell the truth.

Let’s vote for him
November 3
He passionately loved this country
He served the people
He always loved his country.

Let’s vote for him
November 3
He is for the people, for the country
He served the country but forgot himself
He is not afraid of wicked wards.

Let’s vote for him
November 3
Let’s vote for Donald Trump
The President receives only $1 salary
He was for "America First".

Let’s vote for him
November 3
Let’s vote for Donald Trump
He shall work for another 4-year.
I am sure!
Vĩnh Liêm
------
II-B-HÃY DỒN PHIẾU CHO ÔNG TA
Ngày 3 tháng 11
Người luôn làm điều tốt
Người chả sợ răn đe
Người ăn ngay nói thật.

Hãy dồn phiếu cho ông ta
Ngày 3 tháng 11
Người nhiệt tình yêu nước
Người phục vụ nhân dân
Người luôn yêu Tổ Quốc.
3839 3 Bau Cho TrumpVLiem
Hãy dồn phiếu cho ông ta
Ngày 3 tháng 11
Ông vì dân, vì nước
Ông phục vụ quên mình
Ông không sợ phường gian ác.

Hãy dồn phiếu cho ông ta
Ngày 3 tháng 11
Hãy dồn phiếu cho Donald Trump
Vị Tổng Thống chỉ nhận $1 đồng lương
Ông vì “America First”.

Hãy dồn phiếu cho ông ta
Ngày 3 tháng 11
Hãy dồn phiếu cho Donald Trump
Ông làm thêm 4 năm nữa.
Tôi chắc chắn thế!
Vĩnh Liêm