User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trang Sử Việt & Bốn Ngàn Năm Lập Quốc & -Lời Nguồn Cội (T)
*****
I- Thơ :TRANG SỬ VIỆT (ChinhNguyen/H.N.T.)
(Cảm tác Hồn Nước/ V.Đ.S-DĐDT)
4503 1 TrangSuVietChinhNguyen
1-Mây bạc in giòng chữ sử xanh
Trường Sơn hùng vĩ thủ công thành*
Con Hồng cháu Lạc nghe hồn nước
Thúc giục ra quân bước dạ hành
(*Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân)

2-Hơn bốn ngàn năm ngát sử xanh
Ngân vang tiếng gọi bước quân hành
Bình Tây dẹp Bắc nghe hồn nước
Bảo vệ giang sơn vạn sự thành

ChinhNguyen/H.N.T. Jan.8.2022 (491)
(*Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân)
*****
II- Thơ : BỐN NGÀN NĂM LẬP QUỐC (ChinhNguyen/H.N.T.)
(Phóng tác Sông Núi Ngàn Năm/ LH-DĐDT)
4503 2 4000NamLapQuocChinhNguyen
1-Sử Việt ghi rành trên giấy trắng
Giòng giống Lạc Hồng nhiệt huyết cao
Chiến công chống giặc từ phương Bắc
Dũng khí oai hùng nay mất đâu !

2-Hồn trẻ Việt trắng màu mây trắng
Có được tinh thần yêu nước cao
Bóp nát trái cam: Trần Quốc Toản
Còn hay như nước chảy về đâu ?
ChinhNguyen/H.N.T. Jan.9.22 (492)
*****
III- Thơ : LỜI NGUỒN CỘI (ChinhNguyen/H.N.T.)
(Cảm tác: Hướng Về Cội Nguồn/HP_lhvl)
4503 3a LoiCoiNguonChinhNguyen4503 3b LoiCoiNguonChinhNguyen
Biết ngẩng đầu lên hướng về nguồn cội
Đã quí rồi con cháu của ta ơi !
Từ trên cao, những hồn thiêng tiền bối
Luôn nhìn xem đám hậu thế ra sao.
Vũ trụ vẫn vần xoay từ thời lập quốc
Giòng giống Lạc Hồng sẽ mãi mãi trường tồn
Với điều kiện phải nâng cao tình dân tộc
Để yêu thương, xây dựng, bảo vệ non sông.
4503 4 LoiCoiNguonChinhNg
ChinhNguyen/H.N.T. Mar.20.2017 (252)