User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Video Đọc Truyện : Tiếng Chuông Giáo Đường (Phương Lan)
-Tác giả : Nhà Văn Phương Lan.
-Qua Giọng Đọc : Hải Lan & Châu Hiệp
-Record & Video Edit Châu Hiệp studio -
4320 TiengChuongGiaoDuongPhgLan