Viết và Đổi Chữ Việt

Bạn có thể dùng trang này để đổi kiểu chữ Việt qua Unicode từ các kiểu chữ khác hay ngược lại.


Kiểu TELEX   Kiểm tra chính tả và tự động sửa lại từ tiếng Anh bị lỗi   
Kiểu VNI
Kiểu VIQR
Kiểu Loạn
Tắt bộ gõ
 Mã đang dùng
 

Tác giả: tuan.tran@avys.de