TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter


Địa Điểm & Thời Gian Họp Mặt Cựu Học Sinh Trường Nam Thủ Khoa Huân

Lần thứ nhất 26/11/1990         Nhà Nguyễn Văn Chương
Lần thứ nhì 24/11/1991        Nhà Nguyễn Văn Triết
Lần thứ ba 22/11/1992           Nhà Dương Văn Phát
Lần thứ tư 21/11/1993           Nhà Trần Văn Thành
Lần thứ năm 20/11/1994 Nhà Nguyễn Thế Phú
Lần thứ sáu 26/11/1995 Nhà Nguyễn Văn Đại
Lần thứ bảy 24/11/1996 Nhà Mạc Bá Hùng
Lần thứ tám    23/11/1997           Trung Tâm Hoạt Động Thanh Thiếu Niên
Lần thứ chín 22/11/1998         Quán Tương Lai
Lần thứ mười 21/11/1999 Quán Tương Lai
Lần thứ mười một   26/11/2000
UBMTTQT
Lần thứ mười hai 24/11/2001
Nhà Hàng Sông Tiền
Lần thứ mười ba 23/11/ 2002 Nhà Hàng Lan Chi
Lần thứ mười bốn 22/11/2003 Nhà Hàng Lan Chi
Lần thứ mười lăm
20/11/2004 Tiệm Cơm Chiêu Ký
Lần thứ mười sáu 12/11/2005 Nhà Hàng Hương Sen
Lần thứ mười bảy 18/11/2006 Nhà Hàng Huỳnh Giỏi
Lần thứ mười tám 17/11/2007 Nhà Hàng Huỳnh Giỏi
Lần thứ mười chín 13/11/2008 Nhà Hàng Hương Sen
Lần thứ hai mươi 14/11/2009 Nhà Hàng Hương Sen
Lần thứ hai mươi một 13/11/2010 Nhà Hàng Hương Sen


  Phan Văn Chiếu Hai

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC