TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hằng Tin

Thật lòng tôi yêu nước!
Thật lòng tôi thương lắm quê hương
Thật lòng tôi trong những canh trường
Ngồi suy gẫm mà đau lòng vận nườc
3446 1 HangTinNguyetVan
Hận quân hèn khiếp nhược!
Hận xác khô nằm giữa Ba Ðình
Hận lũ người lấy nhục làm vinh
Trong gian trá, tôi tìm đâu chân lý?

Tôi không ngồi ủy mị!
Muốn đồng hành và muốn đứng lên
Muốn hô to, đã đảo vang rền
Tiêu diệt hết kẻ tội đồ bán nước!

Bao giờ ta thấy được?
Ánh bình minh rọi xuống quê hương
Việt Nam tôi còn lắm đoạn trường
Quân Hán tặc, bao lần cướp nước!

Tôi thầm luôn mơ ước!
Áo cơm no, hạnh phúc dân lành
Không hận thù, lừa lọc, chiến tranh
Chung xây dựng hòa bình đất nước

Thế hệ người đi trước!
Ông cha ta vì nưóc hy sinh
Mong cháu con cuộc sống an bình
Cùng đoàn kết giữ gìn đất Tổ

Hôm nay trời bảo tố
Trong nội thù, ngoài giặc cướp biển khơi
Kẻ điêu ngoa dùng lắm trò đời
Chủ nghĩa đảng xây dựng người gian trá

Lòng người thành gổ đá!
Những suy tư, tâm tưởng ngờ nhau
Biết tìm đâu đường chân lý đi vào?
Người yêu nước, bị đoạ đày đơn lẽ

Yêu tinh thần bạn trẻ
Ngẩn cao đầu đã đảo hoan hô
Yêu anh thương bình gầy yếu xương khô
Yêu những kẻ trong vòng lao lý

Yêu cha Nguyễn Văn Lý
Yêu chị Tạ Phong Tần
Ðinh Nguyên Khang,
Nhạc sĩ Việt Khang,
Bùi Thị Minh Hằng
Còn nhiều nữa tôi không nhớ hết…

Tôi thương lắm những người đã chết
Cho tự do, cho lý tưởng hòa bình
Việt Nam ơi, tôi vẫn hằng tin!!!
Một ngày gần quang vinh, dân chũ…/
3446 2 HangTinNguyetVan
Nguyệt Vân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC