TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

 

alt

Sau đây là danh sách đặc biệt của hai lớp A & B, học trò của Thầy Vũ Đức Chang.
                        (Danh sách do Anh Chị Quang, Ngữ cung cấp)

 

1 Cổ thị Sáu 41 Nguyễn Băng Lĩnh
2 Diệp văn Tý 42 Nguyễn thị Trà Mi
3 Đoàn văn Phát 43 Nguyễn Hồng Ngọc
4 Đỗ Đông Dương 44 Nguyễn văn Nguơn
5 Đinh Tấn Phát 45 Nguyễn thị Phương Phi (1956)
6 Hồ thị Oanh 46 Nguyễn Thanh Quang
7 Hoàng 47 Nguyễn thị Sáu
8 Lê Minh Quân 48 Ngô Tâm --
9 Lê thị Liêm 49 Ngô thị Xuân Oanh
10 Lê thị Ngọc Anh 50 Phạm Tấn Nghiệp
11 Lê Quang Hài 51 Phạm Hũu Phước
12 Lê thị Nguyệt Ánh 52 Phạm thị Huyền Trang
13 Lưu Khải Gia 53 Phạm Thanh Vân
14 Lữ thị Thanh Tâm 54 Phan Nguyệt Vân
15 Lê thị Ngữ 55 Phan Phú Lộc
16 Lê Hoàng Oanh 56 Quan thị Hoạn Ngọc
17  ... Mẫn 57 Thái văn Hừng
18 Nguyễn thị Ngọc Ánh 58 Thái Hồng Sơn
19 Nguyễn văn Tính 59 Thái thị Ngọc Khanh
20 Nguyễn thị Tịnh 60 Trần Bá Khuê
21 Nguyn Ánh Tuyết 61 Trần thị Cẩm Lệ
22 Nguyễn văn Tự 62 Trần Bình Quốc
23 Nguyễn văn Thạnh 63 Trần văn Nam
24 Nguyễn văn Thức 64 Trần thị Cẩm Hương
25 Nguyễn Ngọc Ảnh 65 Trần Tử Kỉnh
26 Nguyễn thị Ẩn 66 Trần văn Thịnh
27 Huỳnh Mỹ Lệ 67 Trần văn Trưởng
28 Nguyễn Hữu Chánh 68 Trần văn Cử
29 Nguyễn văn Bé 69 Trần thị Bảy
30 Nguyễn Hữu Chí 70 ...Thọ
31 Nguyễn Công Dự 71 ... Thuần
32 Nguyễn thị Đẩu 72 Trương thị Nghi
33 Nguyễn thị Điểu 73 ... Trung
34 Nguyễn Hiếu Đức 74 Phan Đăng Trực
35 Nguyễn văn Giáp 75 Trịnh Tấn Châu
36 Nguyễn văn Khỏe 76 Võ văn Bé
37 Nguyễn thị Huệ 77 Võ thị Kim Mao
38 Nguyễn Tấn Liêm 78 Võ Hòa Hài
39 Nguyễn Ngọc Lan 79 Hồng Văn Tý
40 Nguyễn văn Liêm 80 Quan Văn Nam

 

81 - Nguyễn Văn Tám
82- Nguyễn Trung Tính
83- Nguyễn Đức hoàng
84- Nguyễn Hồng Thoại

85- Phạm Chánh Trực
86- Phan Văn Tâm
87- Phạm Minh Ngãi
 
 

Quang và Ngữ

 

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC