TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

  
                               
                      
     (Nhóm Thân Hữu)
    Chúng tôi vừa nhận được Tin Buồn
Chị Nguyễn Hiếu Đức, cựu giáo sư trường Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ
 
    Từ trần lúc 5 giờ sáng ngày thứ hai 05/10/2015 tại California.
    Hưởng thọ 79 tuổi
 
Thăm viếng vào ngày thứ bảy 10/10/2015 tại Nhà Quàn Oak Hill Cali
   Lễ Hỏa Táng sẽ cử hành vào chúa nhật 11/10/2015.
 
Trong niềm thương tiếc về sự mất mát lớn lao nầy của gia đình.
 Chúng tôi, nhóm thân hữu chân thành chia buồn cùng Giáo Sư Lưu Khôn,
        Các cháu và Tang Quyến.
 
Kính nguyện cầu Hương Linh Chị Nguyễn Hiếu Đức được sớm Vãng Sinh Miền Cực Lạc.
 
 
Lê Thị Nguyệt Ánh , Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Văn Bé, Trần Văn Cử
Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Thị Chánh
Nguyễn Hữu Chí, Đỗ Đông Dương
Nguyễn Thị Đẩu , Nguyễn Thị Điểu
Lưu Khải Gia, Võ Hòa Hài,
Lê Quang Hài, Nguyễn Thị Huệ
Thái Văn Hừng , Trần Thị Cẩm Hương
  Trần Tử Kỉnh, Thái Thị Ngọc Khanh
Nguyễn Văn Khỏe, Trần Bá Khuê,
        Trần Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Tấn Liêm\
Lê Thị Liêm, Nguyễn Văn Liêm
Nguyễn Băng Lĩnh, Nguyễn Thị Trà My
          Quan thi Hoạn Ngọc, Nguyễn Hồng Ngọc
Lê Thị Ngữ, Trương Thị Nghi
Phạm Tấn Nghiệp, Lê Hoàng Oanh
Hồ Thị Oanh, Ngô Thị Xuân Oanh
Đinh Tấn Phát, Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Quang, Cổ Thi Sáu
Thái Hồng Sơn,Lữ Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Tịnh, Phạm Thị Huyển Trang
Phạm Chánh Trực, Phan Đăng Trực,
  Trần Văn Trưởng, Phạm Văn Tam
Nguyễn Văn Tam, Hồng Văn Tý
Lê Thị Minh Tâm
Phan Nguyệt Vân.
                                          
Đồng Kính Phân Ưu

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC