TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chuyện Đương Thời (T) & Joe Biden đối với Người Việt TNCS Năm 1975 (HA internet)
***
1- Thơ : CHUYỆN ĐƯƠNG THỜI (NQ Phi Hồ)
Chẳng hiểu vì sao lắm mít ta
Cấp bằng cao thấp chẳng thông ra
Góp tiền mong dựng nên bi đẫn
Lú lẫn bù nhìn của Hắc Ma.
4083 1 ChuyenDuongThoiNQPHo
Ăn chận tiền gas giúp Ukraina,
Thông đồng tỷ rưởi với China.
Cha con bất đạo, muôn đều thấy,
Việc nước không lo, chỉ lợi nhà.

Nhận chức vài ngày ký tứ tung,
Ngẫn ngơ nào biết nội hàm dung,
Vơ càng thành tích người tiên nhiệm,
Rao mở rào Nam triệu nhập khùng.
4083 2 ChuyenDuongThoiNQPHo

̣(Đoàn Di Dân Lậu đang tiến về phía Nam Hoa Kỳ)
Nước Mỹ giờ như bước trụy đồi,
Hùng xưa La mã cũng tiêu thôi.
Hưng vong lẽ tạo là quy luật.
Nước mạnh giàu sang sắp tệ tồi.

Tăng thuế, tăng lương, hảng dẹp đi,
Công nhân thất nghiệp phải lưu ly,
Mất lương homeless lan tràn khắp,
Nỗi loạn, điên cuồng, cảnh rõ nguy.

Lừa đảng tham lam chúng kết đoàn,
Cộng Tàu mua chuộc, cố mưu toan
Chiếm xâm thế giới, mong toàn trị,
Hành hại con người khắp thế gian.

Loạn đảng ngu Lừa tạo bất an,
Tham tiền Tàu Cộng bán giang san.
Tuy Trump tài đức không hề thiếu,
Chẳng dễ đương đầu lũ phản gian.

Mắc kế Cộng thâm, hại chính mình.
Một bầy tham dại sống vô minh,
Phá tan đất nước nguồn tươi đẹp.
Đối cảnh nhìn nghe, cảm bất bình.
Nhật Quang Phi Hồ.
***
2- Hình Ảnh : JOE BIDEN ̣Đối Với Người VIỆT TNCS năm 1975 (Internet)
4083 3 Joe BidenInternet
4083 4 JoeBidenInt
4083 5 JoeBidenInt
4083 6 JoeBidenInt
4083 7 JoeBidenInt
4083 8 HoeBidenInt

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC