TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến của Ông  Châu Văn Hoàng (BBT TKH/VL)

4458 1 PhanUuTQChauVanHoang

4458 2 PhanUuBBT TKHVL

*****

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

4458 3 VongHoaPDieu

Chúng tôi kính thông báo đến Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Trung Học TKH VL tin Buồn :

- Ông Châu Văn Hoàng, Cựu Giám Thị trường Nam Trung Học T KH VL

-Từ trần lúc  14:00 ngày 11 tháng 5-2022

-Hưởng Thượng Thọ 87 Tuổi

-Lễ Nhập Quan lúc 18:00 ngày 11 tháng 5-2022

-Lễ Động Quan lúc 08:00 ngày 13 tháng 5-2022

- Lễ Hạ Nguyệt tại : Hỏa Táng Đại Thọ Tam Bình

-Chúng tôi xin thay mặt Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Nam Trung Học TKH VL :

-Thành kính CHIA BUỒN cùng Tang Quyến của Ông Cựu GT Châu Văn Hoàng và Kính Chia Sẻ nỗi Mất Mát Lớn Lao nầy.

- Kính Nguyện Cầu HƯƠNG LINH Ông Châu Văn Hoàng, Sớm VÃNG SINH Miền Cực Lạc.

---

Nguyễn Hữu Chánh

(Cựu Hiệu Trưởng trường Nam Trung Học TKH VL)

Comments  

#1 Thành kính phân ưuBửu Truyển 2022-05-16 04:39
Thành kính phân ưu cùng Tang quyền ông Châu Vẫn Hoang (BBT TKH/VL) và Trang mang Thủ Khoa Huân Vinh Lòng
Nguyện cầu linh hồn ông Châu Văn Hoảng sớm về cõi Vĩnh hằng
BT
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC