TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến của Giáo Sư Nguyễn Văn Cai (BBT TKH VL)
4340 1 CaoPhoNgVCai
*****
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU (BBT TKH VL)
4340 2 PhanUu GD NgVanCai
Chúng tôi kính thông báo đến Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Trung Học TKH VL tin Buồn :
- Ông NGUYỄN VĂN CAI, Giáo Sư Anh Văn trường Nam Trung Học T KH VL.
- Pháp Danh : MINH CAI.
- Sinh năm 1937 tại Đồng Tháp
- Từ trần lúc 1:00 am, ngày 15/01/2022
- Hưởng Thượng Thọ : 85 tuổi
- Lễ Nhập Quan lúc 9:30 am, ngày 15/01/2022
- Lễ Động Quan lúc 13:00 ngày 17/01/2022
- Lễ Hạ Nguyệt tại : Hỏa Táng tại Đại Thọ Tam Bình
- Chúng tôi xin thay mặt Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Nam Trung Học TKH VL :
- Thành kính CHIA BUỒN cùng Tang Quyến của GS Nguyễn Văn Cai  và Kính Chia Sẻ nỗi Mất Mát Lớn Lao nầy.
- Kính Nguyện Cầu HƯƠNG LINH GS Nguyễn Văn Cai, Pháp Danh Minh Cai  Sớm VÃNG SINH Miền Cực Lạc.
---
Nguyễn Hữu Chánh
(Cựu Hiệu Trưởng trường Nam Trung Học TKH VL)

Comments  

#1 Thành kính Phân ƯuBửu Truyền 2022-01-16 16:51
Thành kính Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
- Nguyện cầu Tây Phương Tam Thánh phóng hào quang tiếp dẫn hương linh
Minh Cai Nguyễn Văn Cai
vãng sanh về miền Cực Lạc.
- Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Thành tâm hộ niệm.
- Thành thật chia buồn cùng đại gia đình Trường Nam Trung Học TKH Vĩnh Long.
A Di Đà Phật
Bửu Truyền - T. Tuệ Thông
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC