TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

Thành Kính Phân Ưu
2934 TKPhanUuGDLeTuongUng HVChinh
Chúng tôi kính thông báo  Quý Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Thân Hữu Trung học TKH VL Tin Buồn :
Ông Lê Tương Ứng
-Cựu Giáo Sư trường Tống Phước Hiệp
- Cựu GS trường Sư Phạm VL
- Hội Viên Hội PHHS trường Thủ Khoa Huân VL
-Từ trần lúc 18:30 ngày 04-12-2018
-Hưởng Thọ : 90 tuổi.
-Tẫn Liệm lúc 07:00 ngày 05-12-2018 tại Tư Gia
-Di Quan Hỏa Táng tại Sadec lúc 08:00 ngày Thứ Bảy 08-12-2018
-Chúng tôi xin thay mặt Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Thân Hữu Thành Kính Chia Buồn cùng Cháu Trưởng Nữ Lê Thị Tuyết Mai và Tang Quyến về sự mất mát lớn lao nầy.
-Kính Nguyện Cầu Hương Linh Giáo Sư Lê Tương Ứng được Sớm Vãng Sinh Miền Cực Lạc
Thành Kính Phân Ưu
Hồ Văn Chính ( Cựu GS trường TKH VL )

Comments  

#3 CÁM ƠNLÊ QUANG HIỀN 2018-12-10 15:10
Thay mặt gia đình, em xin cám ơn Thầy HỒ Văn Chính cùng quí Thầy Cô là cựu Giáo Sư, các anh chị cựu học sinh trường Thủ Khoa Huân đã đăng thông báo, đến viếng, chia buồn và tiễn đưa Ba của em là ông LÊ TƯƠNG ỨNG về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính đa tạ.
Quote
#2 CÁM ƠNNGUYỄN QUANG DIỆU 2018-12-06 14:05
THAY MẶT GIA ĐÌNH CHÚ TÁM LÊ TƯƠNG ỨNG KÍNH CÁM ƠN GS HỒ VĂN CHÍNH CÙNG BBT TRANG THỦ KHOA HUÂN ĐÃ THÔNG BÁO VÀ CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH. KÍNH ĐA TẠ.
Quote
#1 CÁM ƠNNGUYỄN QUANG DIỆU 2018-12-06 13:52
Thay mặt gia đình chú Tám Lệ tương Ứng. Kính cám ơn GS Hồ văn Chính và BBT trang Thủ Khoa Huân đã thông báo và chia buồn cùng gia đình . Kính đa tạ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC