TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
4315 TKPhanUuBBT TKH VL
Chúng tôi kính thông báo đến Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Trung Học TKH VL tin Buồn :
- Ông VÕ HÒA HÀI, Giáo Sư Sữ Địa trường Nam Trung Học TKH VL, từ trần ngày thứ sáu 17-12-2021 tại Montreal – Quebec – Canada.
- Hưởng Đại Thọ 86 tuổi
- Hoả Táng ngày Thứ Năm 23 -12-2021
- Chúng tôi xin thay mặt Cựu BGĐ, GS, NV, Cựu HS và Quý Thân Hữu trường Trung Học TKH VL chân thành CHIA BUỒN cùng Cháu Trưởng Nữ Võ Mỹ Linh và Tang Quyến về Sự Mất Mát Lớn Lao nầy.
- Kính Nguyện Cầu HƯƠNG LINH GS Võ Hòa Hài Sớm được Vãng Sinh Miền CỰC LẠC
Thành Kính PHÂN ƯU
NHC
(Cựu Hiệu Trưởng trường Nam Trung Học TKH-VL )

Comments  

#1 TK Phân ƯuBửu Truyền 2021-12-20 19:42
- Thành tâm Hộ Niệm
HƯƠNG LINH GS Võ Hòa Hài
Vãng Sanh Cực Lạc quốcThành thật CHIA BUỒN cùng Cô Võ Mỹ Linh và Tang Quyến
Nam Mô A Di Đà Phật
T. Tuệ Thông - Bửu Truyền
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC