TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Quê Hương Đã Mất & Tiếng Gọi Của Non Sông (T)
*****
1- Thơ : QUÊ HƯƠNG ̣ĐÃ MẤT (Lão Mã Sơn)
5178 1 QueHuongDaMatLMSon
Đả đão Cộng nô, khôn nhà, dại chợ.
Hiếp đáp Đồng bao, khiếp sợ Ngoại Ban(1).

Đất, Biển còn đâu nữa mà đòi.
Việt Nam một tỉnh của Tàu thôi.
Việt gian Cộng Sản đem Tổ quốc
Dâng cho Tàu Cộng đã lâu rồi.
Bọn chúng cúi đầu làm Thái Thú.
Quốc gia (đối) với chúng món đồ chơi.
Giữ đảng, bám quyền, đua tham nhũng.
Đồng bào bỏ xứ, sống nổi trôi.
Trí thức, Nhà tu, Người yêu nước
Công an Cộng sản nhốt hết rồi.
Bác sĩ, Luật sư khuyên Chính phủ.
Bị Toà kết án “Cặp còng đôi”. (2)
Lão Mã Sơn.
(1)-Trung Cộng.
(2)-Tội âm mưu lật đổ Chính phủ,
chiếu điều 88 Hình luật của CS.
*****
2- Thơ :TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG (Lão Mã Sơn)
5178 2 TiengGoiNonSongLMSon
Có biết hay không hỡi muôn dân?
Thất quốc, vong gia hoạ đã gần.
Còn chờ chi nữa không nổi dậy?
Trừ bọn Việt gian, tự cứu thân.

Có biết hay không, hỡi Đồng Bào?
Người dân Tây Tạng khổ biết bao.
Việt Nam sẽ khổ như Tây Tạng.
Nếu Ta không chống bọn giặc Tàu,
5178 3 TgGoiNonSongLMSon
Hãy thức tỉnh đi, chớ ngủ hoài.
Công an, Quân đội hãy ra tay.
Trừ bọn Việt gian đang bán nước.
Chống Tàu xâm lược, phận làm trai.

Đừng làm công cụ cho Việt Cộng.
Giúp sức, tiếp tay lũ độc tài.
Cán bộ cấp cao đang vơ vét.
Mỹ kim, vàng, bạc, gởi nước ngoài.
5178 4 TiengGoiNonSongLMSon
Các Anh giúp chúng thành Tỷ phú.
Các Anh tay trắng, vẩn trắng tay.
Mất nước, chúng chuồn ra ngoại quốc.
Các Anh ở lại, khổ dài dài.

Các Anh quay súng, Dân nổi dậy.
Dân, Quân nhất trí nối vòng tay.
Ta hãy noi gương người Á Rập (1)
Can đảm đứng lên,quét độc tài
5178 5 TgGoiNonSongLMSon
Tổ quốc tri ân người bảo quốc.
Thân trai phãi trả Nợ Làm Trai.
Lão Mã Sơn .
(1)Saudi Arabia, Tunisia,
Syria và Libya.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC